Meniu
Prekių krepšelis

Taisyklės

Paslaugų ir asmens duomenų tvarkymo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Šios Elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama pirkimo sutarties, sudaromos tarp UAB „Medkosmetika“ (toliau – Įmonė) ir UAB „Medkosmetika“ kliento (toliau – Pirkėjas), dalis, nustatanti elektroninės parduotuvės medkosmetikos.lt (toliau – e. parduotuvė) prekių pirkimo sąlygas, Įmonės ir Pirkėjo teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu e. parduotuvėje.


2. Pirkimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Pirkimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e. parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis (perskaitę uždėkite varnelę ant laukelio „Su paslaugų ir su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis susipažinau ir su jomis sutinku“), paspaudžiate mygtuką „Apmokėti“.

2.2. Įmonės pareiga pateikti prekes atsiranda tik tada, kai Įmonė per 3 (tris) darbo dienas, gauna Pirkėjo apmokėjimą už prekes arba iš karto nuo sutarties sudarymo momento, jeigu Pirkėjas pasirinko apmokėjimo atsiimant metodą ir galioja iki prekių pateikimo.

2.3. Kiekviena pirkimo sutartis yra saugoma e-parduotuvėje.

2.4. Atsiųstas užsakymas el. paštu yra išankstinė sąskaita, pagal kurią atliekamas apmokėjimas.


3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e. parduotuvėje šių taisyklių ir e. parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę ją grąžinti prekes, kaip nustatyta 8 skyriuje.


4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas, naudodamasis e. parduotuve, sutinka su šiomis naudojimosi e.parduotuve taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už užsakytas prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos ir prisijungimo duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant apie tai informuoti Įmonę el. paštu info@medkosmetika.eu. Įmonė neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės e. parduotuvės administratoriui pakeisti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Tokiu atveju Įmonė laiko, kad veiksmus e. parduotuvėje atliko Pirkėjas.

4.4. Pirkėjas įsipareigoja registracijos formoje pateikti teisingus duomenis. Nepateikus tikslių duomenų registracijos formoje, Įmonė neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.


5. Įmonės teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti e. parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Įmonė gali, be išankstinio perspėjimo, apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis e. parduotuve arba, išskirtinais atvejais, panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Įmonė gali laikinai arba iš viso nutraukti e. parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

5.3. Įmonė turi teisę vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.


6. Įmonės įsipareigojimai

6.1. Įmonė įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis e. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Įmonė įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu.

6.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Įmonė, negalėdama Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas.

6.4. Įmonė neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per e-parduotuvėje esančias nuorodas.


7. Prekių pristatymas

7.1. Prekes pristato Įmonė arba Įmonės įgaliotas atstovas.

7.2. Prekės pristatomos visoje Lietuvoje ir kitose šalyse, kurios nurodytos e. parduotuvės apmokėjimo lange. Prekių pristatymo būdą Lietuvoje Pirkėjo nurodytu adresu pasirenka Pirkėjas iš e. parduotuvės apmokėjimo lange siūlomų. Prekių pristatymas į kitas šalis – tik Lietuvos paštu. Jei užsakomos prekės, kurių užsakymo metu nėra Įmonės sandėlyje, pristatymo laikas su Pirkėju derinamas atskirai.

7.3. Prekės pristatymo metu, Pirkėjas privalo su Įmone ar Įmonės įgaliotu atstovu patikrinti prekės siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Pirkėjas privalo tai atžymėti siuntos važtaraštyje, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą ir atsiųsti Įmonei. Pirkėjui pasirašius siuntos važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga.


8. Prekių grąžinimas

8.1. Visoms prekėms, pirktoms e. parduotuvėje, galioja pinigų grąžinimo garantija. Įmonė įsipareigoja pakeisti arba grąžinti sumokėtus pinigus už netinkamos kokybės prekes –jeigu prekė yra su gamybiniu defektu arba neatitinka gamintojo nurodytų specifikacijų.

8.2. Prekės gali būti grąžintos per 14 dienų nuo jų pristatymo dienos, pareiškus pretenziją el. paštu info@medkosmetika.eu. Grąžinama prekė turi būti nepažeista ir supakuota originalioje pakuotėje.

8.3. Prekės nėra grąžinamos, jei jos buvo pirktos ne e. parduotuvėje, jei buvo sugadintos tyčia ar dėl neatsargumo (paveiktos cheminėmis medžiagomis, aštriais objektais, aukšta temperatūra ir t.t.), arba jei buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės.

8.4. Kai Pirkėjas grąžina prekę, Įmonė, įsitikinusi, kad prekė buvo grąžinta dėl netinkamos kokybės, per 5 (penkias) darbo dienas grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtą sumą arba prekę pakeičia kita tinkama Pirkėjui preke.

8.5. Grąžindamas prekę Pirkėjas turi nurodyti siuntėjo adresą. Įmonė neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai nurodžius adresą arba kurie buvo prarasti.


9. Informacijos siuntimas

9.1. Įmonė visus pranešimus ir informaciją, susijusią su Pirkėjo užsakymu, siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

9.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia e. parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu elektroninio pašto adresu info@medkosmetika.eu.


10. Intelektinė nuosavybė.

10.1. Visos teisės į e. parduotuvę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks e. parduotuvėje esantis turinys ar informacija negali būti kopijuojami, padaromi viešai prieinamais arba platinami be išankstinio raštiško Įmonės sutikimo.

10.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami e-parduotuvėje, yra Įmonės nuosavybė arba Įmonė juos teisėtai naudoja.


11. Asmens duomenų tvarkymas, naudojimas ir saugojimas

11.1. Asmens duomenys yra tvarkomi, naudojami ir saugojami pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kituose teisės aktuose nustatytus asmens duomenų tvarkymo reikalavimus.

11.2. Įmonė su jūsų sutikimu tiesioginės rinkodaros ir kitais teisės aktuose nustatytaiss tikslais, tvarko šiuos Jūsų pateiktus asmens duomenis:

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Elektroninio pašto adresas;
 • Registracijos ir pristatymo adresai;
 • Telefono numeris.

11.3. Asmens duomenys yra naudojami šiems tikslams ir šiomis sąlygomis:

 • Informaciniais ir tiesioginės rinkodaros tikslais, užsiprenumeravus naujienlaiškį e.parduotuvės skiltyje „Naujienlaiškis“ arba pažymėjus varnelę laukelyje „Noriu gauti naujienlaiškį“ registravimosi į e. parduotuvę metu, pirkimo metu ar paskyros atnaujinimo metu.
 • Pirkimo sandorio įvykdymo tikslais, formuojant prekių užsakymą, atliekant mokėjimą, pristatant ar grąžinant užsakytas prekes.

11.4. Asmens duomenys yra saugojami ne ilgiau, negu to reikia dėl tikslų, kuriais jie buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį numato teisės aktai, pavyzdžiui:

 • Duomenis, surinktus teikiant paslaugas, tvarkome tol, kol naudojatės mūsų paslaugomis, ir saugome dar 10 metų po to, kai nustojate jomis naudotis;
 • Tiek, kiek būtina dokumentų archyvavimo tikslais laikantis teisės aktų nustatytų terminų.

11.5. Tvarkyti Asmens duomenis turi teisę tik Įmonės paskirti darbuotojai ir Įmonės įgalioti atstovai, pristatantys prekes ar vykdantys apskaitą.

11.6. Pirkėjas turite teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis.

11.7. Pirkėjo pateikti asmens duomenys teikiami, laikantis teisės aktų reikalavimų. Pirkėjo asmens duomenys gali būti perduoti:

 • Bankams ir finansų įstaigoms, kai atliekami mokėjimai;
 • Mokėjimo, pristatymo ir kitų paslaugų teikėjams, dalyvaujantiems vykdant Pirkėjo ir Įmonės sudarytą sandorį;
 • Kai tai būtina finansinei apskaitai, auditui, rizikos vertinimui, arba kai Įmonė naudoja bendras informacines sistemas ar techninę įrangą (serverius) arba kai tai reikalinga paslaugų teikimui;
 • Antstoliams, teisėsaugos institucijoms, kai sprendžiami ginčai dėl įsipareigojimų vykdymo;
 • Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, teismams ir kitoms teisėsaugos institucijoms pagal jų pateiktą prašymą arba Įmonės iniciatyva, jei yra įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika;
 • Įmonėms, teikiančioms pranešimų persiuntimo, tiesioginės rinkodaros, renginių organizavimo ir susijusias paslaugas;
 • Bendrovėms, kurios vykdo arba administruoja lojalumo programas;
 • Paslaugų teikėjams, kurie teikia mokėjimo priemonių ir personalizuotų saugumo duomenų gamybos paslaugas;
 • Programinę įrangą kuriančias, teikiančias, palaikančias ir vystančias įmones, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones, konsultacijas teikiančias įmones, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančias ir paslaugas teikiančias įmones;
 • Įmonės profesiniams patarėjams, auditoriams;
 • Teismams, tribunolams, arbitrams ar kitoms ginčų nagrinėjimo institucijoms;
 • Kitiems tretiesiems asmenimis, kiek tai susiję su Įmonės verslo pardavimu, susijungimais, pirkimais arba viso verslo ar dalies reorganizacija, ar vykdant panašius verslo pokyčius (be kita ko, ir potencialiais ar esamais verslo pirkėjais bei jų patarėjais).

Įmonė siekia, kad pasitelkti paslaugų teikėjai laikytųsi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, įstatymų bei kitų privalomų teisės aktų reikalavimų. Įmonės, kaip duomenų valdytojo, ir konkretaus duomenų tvarkytojo santykiai, išskyrus atvejus, kai tokius santykius nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, nustatomi rašytinėje sutartyje arba raštu išdėstytose sąlygose.

11.8. Pirkėjas visada turi galimybę atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos. Tai padaryti galima paspaudus „Atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos“ naujienlaiškio apačioje, arba paskyros nustatymuose parduotuvėje.

11.9. Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad Įmonė ištrintų visus apie Pirkėją surinktus ir tvarkomus duomenis, kreipdamasis elektroniniu paštu info@medkosmetika.eu. Taip pat pirkėjas turi teisę ištrinti savo asmens duomenis savo paskyroje po tekstu „Ar tikrai norite ištrinti <vartotojo vardas> iš internetinės svetainės Medkosmetikos?“ surinkęs slaptažodį ir paspaudęs „Patvirtinu“.


12. Slapukai

12.1. E. parduotuvėje naudojami slapukai. Slapukai – tai laikmenos, saugančios informaciją Pirkėjo kompiuterio standžiajame diske arba naršyklėje ir leidžiančios mums nustatyti, kad Pirkėjas yra anksčiau lankęsis  e. parduotuvėje.

12.2. Slapukai yra svarbūs tinkamam e. parduotuvės veikimui. Įmonė naudoja slapukus, siekdama pagerinti Pirkėjo naršymo svetainėje patirtį ir užtikrinti saugų prisijungimą prie e. parduotuvės ir analizuoja Pirkėjo veiksmus, kad optimizuotų e. parduotuvės funkcionalumą ir pateiktų Pirkėjui aktualų turinį.

12.3. Įmonė naudoja slapukus tik su Pirkėjo sutikimu. Sutikdamas su slapukų naudojimu, Pirkėjas turi spausti mygtuką „Sutinku“ arba angliškai „Accept“.

12.4. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu internetinėje naršyklėje atjungti arba pašalinti išsaugotus slapukus. Tačiau tokiu atveju neturės galimybės naudotis visomis Interneto tinklalapio funkcijomis.


13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Įmonės ir pirkėjo santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Prekių platinimo susitarimų prasme laikoma, kad visos el. parduotuvėje pirktos prekės yra pirktos Lietuvos Respublikoje. Pirkėjams galioja visos Lietuvos Respublikos vartotojų gynimo teisės, o Įmonei – pareigos.

13.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.